Świat widziany okiem obiektywu

Lutowanie elementów elektronicznych

2015-12-11 | Marcin Woś

frazy kluczowe: hobby, rozrywka, czas wolny

Urządzenia elektroniczne, pomimo że nie występują w nich zazwyczaj elementy mechaniczne, podobnie jak szwajcarski zegarek, wymagają wysokiej precyzji montażu. W początkach elektroniki podzespoły elektroniczne były montowane na metalowym bądź drewnianym chassis i łączone przewodami elektrycznymi, blaszkami, itp. Dzisiaj montaż elektroniki odbywa się na podzespole bazowym, jakim jest płytka drukowana - PCB (printed circuit board).
Przemysłowy montaż podzespołów elektronicznych jest całkowicie zautomatyzowany i może odbywać się w dwóch technologiach: THT i SMT. Elementy SMD montuje się do powierzchni płytki, natomiast komponenty przystosowane do montażu THT posiadają dość długie końcówki, toteż lutowanie podsespołów SMD elementów dość wygodnie przeprowadza się ręcznie, szczególnie na etapie prototypowania. Warto pamiętać wtedy o kilku podstawowych zasadach.
O ile nie jest wykonywany prototyp urządzenia pracującego w zakresie znacznych częstotliwości, końcówki elementów dobrze jest ukształtować tak, aby miały jak największą długość. Dotyczy to zwłaszcza elementów półprzewodnikowych: diod i tranzystorów. Długie końcówki dobrze odprowadzają i rozpraszają ciepło powstające podczas lutowania, chroniąc wrażliwy element przed przegrzaniem. W przypadku krótszych końcówek, podczas lutowania można uchwycić je pęsetą lub zacisnąć na nich metalowe krokodylki dla odprowadzenia ciepła.
W trakcie lutowania elementów należy używać topnika lub lutowia z topnikiem. Ułatwia on znacznie lutowanie, usuwając powstające tlenki i zmniejszając napięcie powierzchniowe lutowia, co sprawia, że spoina jest wysokiej jakości i zapewnia dobre połączenie elektryczne.
Najważniejszą zasadą jest dobranie odpowiedniej temperatury grota lutownicy, do zastosowanego stopu lutowniczego. Zbyt niska temperatura zaowocuje tzw. zimnymi lutami, zbyt wysoka - przegrzaniem spoiny i (w najgorszym razie) elementu.